GarantiOrdningen for festmusik

Vedtægter for GarantiOrdningen for festmusik

§1.
Ordningens navn er GarantiOrdningen for festmusik.

§2.
Ordningens formål er at højne branchens standard.
Kunderne får bedre musik og større tryghed, medlemmerne en fordel frem for andre.

§3.
Som medlemmer kan optages musikere og orkestre i Danmark med uplettet ry.
Ledelsen skal godkende nye medlemmer, der forinden skal være medlemmer af musiker.dk i mindst et år.
Medlemmer skal mindst hver tredje måned godkende deres fortsatte medlemskab.
Medlemmernes profil vises på garantiordningen.dk og musiker.dk.

§4.
Klager indgives til ledelsen, der afgør evt. erstatning.
Evt. erstatning udredes af det medlem, der klages over.
Hvis denne ikke kan/vil betale, betaler ledelsen og medlemmet ekskluderes.
Erstatningen kan ikke overstige 10.000 kr pr. sag.
Ledelsens afgørelse kan ikke ankes
Klager og deres afgørelse offentliggøres på hjemmesiden.

§5.
Det koster ikke medlemmerne noget at være medlem, og man kan til enhver tid melde sig ud.
Eventuelle sager forbliver på ordningens hjemmeside, også efter udmeldelse.

§6.
Ledelsen supplerer sig selv efter ønske og behov.
For at søge om optagelse i ledelsen skal man have været medlem af ordningen i mindst et år.