GarantiOrdningen for festmusik

GarantiOrdningen for festmusik

  • Ordningen har til formål at give musikforbrugerne større tryghed
  • Ordningen sikrer kunderne at musikerne lever op til hvad de har lovet
  • Hvis ikke består garantien i, at kunden kan få refundet hele eller dele af honoraret
  • Erstatningen kan dog højst udgøre 10.000 kr pr. sag