GarantiOrdningen for festmusik

Historien om garantiordningen

Jeg forsøgte i mange år at få Dansk Musiker Forbund(DMF) til at oprette en garantiordning for festmusikken, helt på linje med hvad man har gjort i mange andre brancher.

Det skulle være en frivillig ordning, hvor medlemmerne på DMF's hjemmeside kunne oprette en profil, hvor de beskrev sig selv og deres musik.
Kunder skulle så have mulighed for at klage hvis ikke musikeren levede op til sin egen beskrivelse.

Formålet var

  • at højne brachens kvalitet og anseelse
  • at give kunderne bedre musik og større tryghed
  • at give forbundet flere medlemmer

Men det lykkedes hverken at få DMF's hovedbestyrelse til at oprette garantiordningen, eller at få lov til at gøre det i Østsjællands afdeling af DMF's navn.
DMF's hovedbestyrelse var nemlig bange for, at nogen skulle melde sig ud, enten fordi de ikke kunne/ville være med i garantiordningen, eller fordi de fik en klage hvor DMF gav kunden ret.

Derfor oprettede jeg i år 2000 musikerne.dk, som har dele af samme koncept, og der har indtil nu ikke været en eneste klage

Nu er vi et par stykker, der har startet ordningen i eget regi.

Med venlig hilsen
Tommy Jo