GarantiOrdningen for festmusik

Ofte stillede spørgsmål til GarantiOrdningen for festmusik

 • Hvornår kan man klage?
  Man kan klage hvis et medlem ikke har levet op til de forventninger det har givet inden engagementet.
 • Hvordan klager man?
  Man sender en mail til ledelsen med en beskrivelse af forløbet, fra aftaleindgåelse til engangementet er slut.
  Vedlagt dokumentation i form af kopier af mails og skriftlige aftaler, gerne også video og billeder.
 • Hvordan afgøres en klage?
  Ledelsen hører de involverede parter og eventuelle vidner og afgør sagen på baggrund heraf.
 • Hvad kan erstatningen være?
  Erstatningen kan højst udgøre betalingen for engagementet og højst 10.000 kr pr. sag.
 • Bliver klagen offentliggjort?
  Alle klager bliver offentliggjort på hjemmesiden her i deres helhed.
 • Hvordan bliver man medlem?
  Man melder sig ind på musiker.dk og søger derfra.